تماس با ما

فقط در صورتی که به مشکلاتی در ثبت درخواست مواجه شدید از این فرم استفاده کنید، به درخواست هایی خارج از این چارچوب پاسخ داده نخواهد شد.

تماس با ما

تماس تلفنی

واحد ارتباطات و بازار

تلفن:

۲۳۱۵۲۰۷۰ (۹۸۲۱+)

۸۱۹۸۲۰۷۰ (۹۸۲۱+)

۲۴۷۱۲۰۷۰ (۹۸۲۱+) 

ساعات پاسخگویی:

۸ صبح تا ۴ بعدازظهر (۴:۳۰GMT تا ۱۲:۳۰GMT)