بازدید از کارخانجات گروه مپنا

شما به کارخانجات مپنا دعوت شدید!

گروه مپنا همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر، امکان بازدید از کارخانجات صنعتی خود را برای جوانان ایران زمین فراهم کرده است. به همین منظور از روز دوازدهم بهمن 1401 و به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر، درهای برخی از کارخانجات صنعتی گروه مپنا واقع در استان البرز، به‌ روی دانش‌آموزان و دانشجویان باز خواهد بود. ترویج ارزش‌گذاری بر دانش بومی، نمایش توان صنعتی کشور، ایجاد نگاه واقع‌گرایانه نسبت به خودباوری و خوداتکایی در صنایع بزرگ و ساختن پایه‌های امید به آینده روشن دانش و صنعت ایران در فرزندان آینده‌ساز وطن از مهم‌ترین دلایل و محورهای این حرکت تازه گروه مپناست. امید که این اقدام، انگیزه‌ای دیگر بر گشایش درهای دانش و امید به آینده در اذهان جوانان باشد.